Özel Güvenlik Kimlik Yenileme 

 

enileme Eğitimi Sertifikası sahibi olan Özel Güvenlik Personeli “şimdilik” özel güvenlik harcı yatırmaksızın evraklarını hazırlayarak “Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne” teslim edebilirler. Uzun zamandır kimlik başvurularının bekletilmesi nedeniyle yığılma olacağı öngörülmüştür ve olası sıkıntıları önleyebilmek için konunun hassasiyetle takibinde yarar görülmektedir. Ayrıca erken başvuruların Emniyet Müdürlüğü Yetkili Birimlerinin çalışmalarına da katkı sağlayacağı muhakkaktır.

Özel Güvenlik Kurumlarına yapılan bildirimde “Yenileme sertifikası ve diğer evraklarını hazırlayan kursiyerler özel güvenlik ruhsat harcı hariç diğer evraklarla müracaat edebilirler.” denmektedir. Yine de bu husus, harcın hiç alınmayacağı anlamına gelmiyor; çünkü 5188 Sayılı Yasanın 24. Maddesinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Sonraki aşamalarda isteneceği göz önüne alınarak; bu konuda da hazırlık yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personel Temini

Çalıştığı süre içerisinde, hizmeti kesintisiz ve görev tanımına uygun olarak yapar. Firmamızın güvenlik organizasyonunda gündüz ve gece vardiyalarında görev yapacak olan güvenlik konusuna tamamen hakim güvenlik görevlilerimiz, firma yönetiminin güvenlik hizmeti ile ilgili problemlerini şirket merkezimizle birlikte en kısa zamanda en iyi çözümleri üreterek hizmet vereceklerdir.