Organizasyon Güvenlik


Teklifin kabul görmesi ve onaylandığının HUN Özel Güvenlik Koruma Hizmetleri Ltd. Şti.'ne yazılı olarak bildirilmesinden sonra, eğitimli ve sertifikalı personel oryantasyon eğitimine alınarak eğitimleri tamamlanır; Kararlaştırılan gün ve saatte göreve başlaması sağlanır.

Personel, göreve başlamadan dosyaları ile birlikte idareye tanıtılır, Özel güvenlik talimatları oluşturulur.

Organizasyonun başlamasından sonra, idareye periyodik olarak güvenlik devre raporları gönderilerek incelenmesine sunulur.

DENETLEME

Organizasyon, denetleme koordinatörlüğü tarafından en az 10 kez gece 6 kez gündüz denetlenir. Ayrıca genel müdürlüğümüz tarafından da periyodik olmayan
denetimler icra edilir. Denetleme sonuçları her ay fatura ekinde bilgilerinize sunulur.

Hun Güvenlik şirketi olarak, kamu kurumlarınca yapılan toplantı, seminer, eğitim, gösteri, sunum, konferans gibi tüm kamusal organizasyonlarının güvenliğinin sağlanması konusunda, organizasyonun yapılacağı mekanın giriş ve çıkışlarının kontrolü, toplantıyı katılan şahısların güvenliği ve organizasyonun yapılacağı mekanın çevre güvenliğinin sağlanması gibi tüm gerekli güvenlik tedbirlerini sağlamaktayız. 

Hun güvenlik şirketimiz, kamusal organizasyon güvenliği hizmetinde 5188 sayılı yasa gereği özel güvenlik kimlik kartına sahip güvenlik elemanlarımız ile mekanın durumuna göre önceden yapılan araştırmalar sonucu gerekli olan silah, X-Ray cihazı, el dedektörü, güvenlik şeridi, metal dedektör gibi tüm güvenlik teçhizatlarımızın da yardımı ile kamusal organizasyon güvenliği hizmeti sağlamaktayız. Kamusal organizasyon güvenliği konusunda Hun güvenlik şirketimizden günün her saati bilgi ve destek alabilirsiniz.

Personel Temini

Çalıştığı süre içerisinde, hizmeti kesintisiz ve görevtanımına uygun olarak yapar. Firmamızın güvenlik organizasyonunda gündüz ve gece vardiyalarında görev yapacak olan güvenlik konusuna tamamen hakim güvenlik görevlilerimiz, firma yönetiminin güvenlik hizmeti ile ilgili problemlerini şirket merkezimizle birlikte en kısa zamanda en iyi çözümleri üreterek hizmet vereceklerdir.