Alışveriş Merkezi Güvenlik Hizmeti


Perakende sektörünün hızla gelişmesiyle ülkemizde alışveriş merkezleri bir o kadar artmaktadır. Gezer Güvenlik şirketi olarak, AVM Güvenlik hizmetimizde alışveriş merkezlerinin giriş ve çıkış güvenliği, otopark güvenliği, katların güvenliği, mağazaların güvenliği, müşteri ve personellerin güvenliğini sağlamak amacı ile deneyimli ve 5188 sayılı kanun gereği güvenlik kartı sahibi personellerimiz ile gerekli tüm tedbirleri sağlayıp, dikkat ve titizlikle hizmet vermekteyiz.  

Hun, AVM güvenliği konusunda uzman bir güvenlik şirketi olup; Alışveriş merkezi, mağaza gibi tesislerde işletmenin talepleri doğrultusunda işletmeyi, çalışanlarını, müşteri ve ziyaretçilerini her türlü tehdide karşı korumak üzere gerekli önleyici tedbirler alıp, geniş kapsamlı bir güvenlik ağı oluşturarak hizmet vermekteyiz.
       
Profesyonel AVM Güvenliği Şu Başlıklarla sağlanır;
-   Alışveriş Merkezi
-   Otopark Güvenliği
-   Katların Güvenliği
-   Mağaza Güvenliği
-   Müşteri ve Personel Güvenliği

Başlıca Tehdit Unsurları :
-   Hırsızlık
-   Gasp
-   Sorunlu müşteri

Sektörün Zaafları :

-   Müşteri İlişkileri
-   Personel İlişkileri
-   Sorunlu Müşterilere Karşı Yanlış Müdahele

AVM güvenliği gerek toplumsal olaylar, gerekse terör olayları yönünden çok ciddi bir iş olup, gerek can ve gerekse mal yönünden büyük kayıpların yaşanabileceği alışveriş merkezlerinde güvenlik konusunda son derece uzmanız.

 

 

 

 

 

 

Hizmetin Yürütülmese ve Sorumluluklar

Organizasyonun oluşturulması, ve personelin eğitilmesine müteakip belirlenen sürenin sonunda personel dosyalarıyla birlikte şahsen idare'ye tanıtılarak hizmet yürütülmeye başlanır.

Oryantasyon süreci içerisinde idare ve HUN Özel Güvenlik Koruma Hizmetleri Ltd. Şti. Yetkililerinin birlikte geliştirecekleri güvenlik genel talimatları güvenlik özel talimatları şekline dönüşür.
Bu talimat görevlilerin görev tanımları ve hizmetin yürütülmesinin temelini oluşturur. Ayrıca organizasyon periyodik olarak denetlenir ve devre denetleme raporları hazırlanarak idare'nin incelenmesine sunulur.

Personelin tüm özlük hakları şirketimize ait olup idare'nizin işverene yasalar tarafından sorumluluk getirecek tüm yükümlülüklerle bir ilişkisi olmayacaktır.

HUN Özel Güvenlik Koruma Hizmetleri Ltd. Şti. Her ay fatura ekinde gönderdiği sgk'dan ve vergi dairesinden alınan "borcu yoktur" belgeleri ile yasal sorumlulukların yerine getirildiğini ifade edecektir