26. Özel Güvenlik Soru ve Cevapları

 

26. Özel Güvenlik Soru ve Cevapları için lütfen tıklayınız

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hizmetin Yürütülmese ve Sorumluluklar

Organizasyonun oluşturulması, ve personelin eğitilmesine müteakip belirlenen sürenin sonunda personel dosyalarıyla birlikte şahsen idare'ye tanıtılarak hizmet yürütülmeye başlanır.

Oryantasyon süreci içerisinde idare ve HUN Özel Güvenlik Koruma Hizmetleri Ltd. Şti. Yetkililerinin birlikte geliştirecekleri güvenlik genel talimatları güvenlik özel talimatları şekline dönüşür.
Bu talimat görevlilerin görev tanımları ve hizmetin yürütülmesinin temelini oluşturur. Ayrıca organizasyon periyodik olarak denetlenir ve devre denetleme raporları hazırlanarak idare'nin incelenmesine sunulur.

Personelin tüm özlük hakları şirketimize ait olup idare'nizin işverene yasalar tarafından sorumluluk getirecek tüm yükümlülüklerle bir ilişkisi olmayacaktır.

HUN Özel Güvenlik Koruma Hizmetleri Ltd. Şti. Her ay fatura ekinde gönderdiği sgk'dan ve vergi dairesinden alınan "borcu yoktur" belgeleri ile yasal sorumlulukların yerine getirildiğini ifade edecektir